Gewichtsverlies en rot, een inkomens verlies bij niet gebruik van de AiroFresh®.

maart 1 , 2018

Het bewaren van fruit is een aandachtspunt van  eerste orde. Maar andere factoren zoals gewichtsverlies en rot passeren tijdens de bewaarperiode gewoonlijk onder de radar. Hierdoor hebben de meeste kwekers er geen idee van hoeveel verlies aan inkomen dit voor gevolg heeft.

Meten is weten!

Gedurende drie opeenvolgende jaren werden in Lenswood Coop Adelaide Hills South Australia het gewicht en het % rot genoteerd om het verschil tussen de controle zonder AiroFresh® en de cel met AiroFresh® waar te nemen.

Koelcel van 250m³ – 1 AiroFresh® 1000 – 70.000kg –opslagduur: 6 maanden

APPELEN – marktprijs van 12/02/2018

Controle 4%  – met AiroFresh®2% rot                          70.000kg*0.02= 1.400kg*0.706= €988,40

Controle 4%  –  AiroFresh® 2%  gewichtsverlies          70.000kg*0.02=1.400kg*0.706= €988,40

Inkomsten derving       €1.976,80

 

PEREN – marktprijs 12/02/2018

Controle 8%  –  AiroFresh®2% rot                              70.000kg*0.06= 4.200kg*0.534= €2242,80

Controle  4%  – AiroFresh® 2%  gewichtsverlies          70.000kg*0.02=1.400kg*0.706= €988,40

Inkomsten derving      €3.231,20

Uit andere proeven blijkt ook dat post-harvest behandeling met fungiciden en of 1-MCP  niet noodzakelijk is.

Uit de Lenswood Coop proeven blijkt dat het toepassen van de AiroFresh® Technologie er een terugverdien effect is.

Trial result for 300 palox.


300 palox 2012    2013   2014  gemiddelde besparing/palox
Appelen €3053 €3701 €3701 € 11,62
Peren €5390 €5610 €5610 €18,45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Packhams et Beurré Bosc  – 7 maanden bewaring met AiroFresh®, zonder fungiciden of 1-MCP behandeling in een uitstekend doen.

RVE