AiroFresh® -Evaluatie van Pink Lady® appels bewaring met een CA-regime

juli 10 , 2018

Pink Lady® appels, onder een  gecontroleerde atmosfeer regime (CA) van  11 mei 2017 tot 17 maart 2018. De cellen zijn uitgerust met ventilatoren en  bij een bewaartemperatuur van O°C.

 

Het doel van deze evaluaties was om het effect na te gaan van de verschillende behandelingen tijdens de bewaring van  Pink lady® appels. Dit voor een periode van tien (10)maanden met een CA-regime. Dit met of zonder AiroFresh® technologie.

 

Koelcel 1 – 1100 palloxen met  Pink Lady® appels. (AiroFresh®) CA regime.

De vruchten zijn gecoat met fungiciden en een lage DPA dosis.

1- MCP werd niet toegepast.

Deze koelcel was uitgerust met twee AiroFresh®4000 units (24/7) en werd geopend op 17 maart 2018 (na 10 maand)

De vruchten werden tijdens 14 dagen bij een niet stabiele kamertemperatuur  variërend tussen 20 en 31°C uitgestald.

Het volgende werd waargenomen:

  1. a) Minimale krimp maar geen vergelijking gemaakt met de controle.

Palox gewicht werd niet genoteerd.

 

  1. b) deze koelcel werd geopend en het fruit getest op 17 maart:
    Hardheid: 7,5 tot 8 kg, Brix: 13,5 –  14°.

De smaak was zeer intens en knapperig vers. Geen aanwezigheid van scald of eventuele andere gebreken.

  1. c) de eerste shelflife meting uitgevoerd op 24 maart:

Hardheid varieerde ts 7-8 kg.

Brix: 13,7° .

De vruchten hebben een typische intense Pink Lady®smaak.

  1. d) de uiteindelijke houdbaarheid test 31 maart 2018:

Hardheid: 6,75 tot 7.1 kgs.

Brix: 13 tot 13,5°.

De typische Pink Lady smaak is nog steeds duidelijk aanwezig,  De vrucht vertoonde de eerste tekenen van rijpheid maar voelde niet vettig aan. (zie afbeelding)

Koelcel 2 – 1100 palloxen met  Pink Lady® appels. (AiroFresh®)

CA-regime voor een periode van 10,5 maanden.

Het fundamentele verschil was dat in deze kamer een groot deel van het fruit gecoat  is met fungiciden en behandeld met 1-MCP.

De rest van de vruchten  had geen chemische behandeling ondergaan.

Deze koelcel had ook twee AF4000 units die 24/7 actief waren.

  1.  Een minimale krimp in de palloxen werd vastgesteld. Dus beperkt gewichtsverlies.
  2.  Een paar visuele rottingen in zowel behandelde als onbehandeld fruit.

Het vruchtrot was hoofdzakelijk veroorzaakt door beschadiging van de vrucht tijdens de plukken  en/of vullen van de palloxen.

  1.  Deze koelcel werd geopend en de vruchten getest op 19 maart:

Chemisch behandelde vruchten

Hardheid: 7,5-8,5 kg.

Brix: gemiddeld 13,5°.

De vrucht was heel knapperig, maar miste de intense  Pink Lady®  smaak.

Geen scald of andere aandoeningen aanwezig.

Desondanks de lange opslagperiode waren de vruchten nog in een goede doen.

Onbehandeld vruchten

Hardheid: tussen de 7,5-8,5 kg,

Brix: gemiddeld 13,5°.

De vrucht was knapperig en de smaak was intenser dan het behandelde fruit.

Geen scald of andere aandoeningen aanwezig.

Geen merkbaar verschil in kwaliteit tussen behandeld en onbehandeld fruit.

 

Shelf Life of uitstallings  resultaten

Koelcel 1

Behandeld fruit: getest op 26 maart.

Hardheid: 7,5-8,5kg.

Brix: 13,5 – 14°.

Minder Pink Lady® smaak aanwezig dan verwacht  maar zal waarschijnlijk niet opgemerkt  worden door  de verbruiker, tenzij er een directe vergelijking mogelijk wordt  gemaakt.

Geen scald of andere aandoeningen aanwezig.

Koelcel 1

Onbehandeld fruit getest op 26 maart:

Hardheid: 7,5 tot 8 kg.

Brix: 13,5 – 14°.

Een meer intensere Pink Lady® smaak in vgl met het behandelde fruit.

Geen scald of andere aandoeningen zichtbaar. Het fruit was rijp maar niet vettig.

Koelcel 2

 Fruit behandeld getest op 2 april:

Hardheid: 7.5. -8kg

Brix: 13-13,5°.

Smaak profiel  – zwakke ontwikkeling van de Pink Lady® smaak in vgl met de onbehandelde vruchten die een uitgesproken Pink Lady® aroma hebben.

 Koelcel 2

Fruit behandeld getest op 2 april:

Hardheid: 7.5. -8kg.

Brix: 13-13,5°.

Smaak profiel een weinig ontwikkeld  in vergelijking met de onbehandelde vruchten die wel het volle Pink Lady® aroma hebben ontwikkeld.

Geen scald of andere aandoeningen zichtbaar. Het fruit was rijp maar niet vettig.

Koelcel 2

Onbehandeld fruit getest op 2 april:

Hardheid: 7,5-8kg.

Brix: 13-14°.

Het smaak profiel bleef intens en met het typische Pink Lady®aroma.

 

Samenvatting

De opmerkingen en evaluaties gemaakt tussen de twee koelcellen zijn interessant. De  constante luchtstroom (24/7) en het juiste aantal  AiroFresh®units gaf een uitstekend resultaat. De resultaten benadrukken het belang van zowel een constante luchtstroom (24/7) als de juiste behandelingscapaciteit die voorzien dient te worden.

Het is ook geraadzaam een full-time trommel/fan of gelijkwaardig ventilator tegenover de verdampers te plaatsen die de lucht van boven naar beneden stuurt. Het is aangeraden om de ventilatoren van de verdampers los te koppelen van het koelings ritme zodat deze steeds kunnen blijven functioneren. Er is tevens geen ijsvorming meer op de coils wat een verhoging van gemiddeld 15% meer relatieve luchtvochtigheid tot gevolg heeft.

Het AiroFresh®-proces wordt aangestuurd door een constant bewegend luchtvolume.  De resultaten zullen ook in functie hiervan zijn.

Koelcel 1

Hett is duidelijk gebleken dat AiroFresh® uitstekende resultaten tegen een lagere bewaringskost mogelijk maakt.

Mensen in de markt hebben zeer positief gereageerd op de intense smaak zonder zelfs  te weten  dat er geen scheikundige  behandeling werd toegepast.

Koelcel 2

De belangrijkste vaststelling is dat er visueel er vrijwel geen verschil is tussen de onbehandelde en behandelde  vruchten.

Dit leidt ons tot het uitvoeren van een kosten-batenanalyse.

Is er een gerechtvaardigde behoefte aan dure toepassingen als andere effectieve en goedkopere alternatieven beschikbaar zijn?

 

Disclaimer: Deze informatie enkel voor discutie bestemd.  AiroFresh Int’l heeft geen vat op de wijze en omstandigheden de bewaring gebeurt . Daarvoor kan AiroFresh Int’l niet verantwoordelijk gesteld worden voor de behaalde resultaten.