Beerenberg Bacteria and mould agar results

februari 17 , 2017

Vergelijk bacteriën ontwikkeling van koelruimte met en zonder gebruik van de AiroFresh® (24°C).


Geen bacterIën ontwikkeling na 4 dagen met gebruik van AiroFresh®

Geen bacterIën ontwikkeling na 4 dagen zonder gebruik van AiroFresh®


Geen bacterIën ontwikkeling na 8 dagen met gebruik van AiroFresh®


BacterIën ontwikkeling na 8 dagen met zonder gebruik van AiroFresh®


Geen bacterIën ontwikkeling na 12dagen met gebruik van AiroFresh®


BacterIën ontwikkeling na 12dagen met zonder gebruik van AiroFresh®