Biologisch en residu-vrij fruit met een verlengde bewaarperiode door de toepassing van de AiroFresh® technologie.

februari 19 , 2018

 

Samenvatting van het artikel geschreven door Dr.Alena Janovska 22/01/2017.(Testimonials website www.agritechnology.be).

Het appel ras ‘Rosy Glow’ (Pink Lady®) werd als proefobject gebruikt.Opslag regime: Controlled Atmosphere  (O2-1.5-3% en temperatuur: 2-3°C. Relatieve luchtvochtigheid 75%.

Proef opzet: 3 verschillende behandelingen

  • Groep 1 -vruchten behandeld met 2 fungicides (Scholar en Rovral® en met 1-MCP SmartFresh).
  • Groep 2 – vruchten enkel behandeld met fungiciden,
  • Groep 3 – biologisch fruit, geen enkele chemische toepassing. (AiroFresh®)

De 3 groepen van vruchten werden in een zelfde koelcel geplaatstop 29/04/2016. De cel werd hermetisch afgesloten. Na 6 maand en 3 dagen (1/11/2016) werd de cel, opnieuw geopend.

Random werden uit de veschillende proefobjecten vruchten genomen en vruchten bij 20°C. geplaatst.

Brix            hardheid

Groep 1 –    15,9%          8.13kg/cm²

Groep 2 –    16.3%          7.47

Groep 3 –    15.3%          7.46

Conclusie:

Gezien het feit dat er geen substantieel verschil is tussen de vruchten die chemisch behandeld zijn en de biologisch gekweekte vruchten mogen we besluiten:

  • De biologische vruchten een hoog suikergehalte hebben,
  • hun hardheid behielden,
  • waardoor ze na de lange bewaring nog steeds een hoog kwalitatief product zijn dankzij de AiroFresh® technologie.

Proeven in Manjimup Western Australia heben aangetoond dat er na 7-8 maand opslag er geen kwaliteits verlies is voor vruchten zonder fungicide en/of 1-MCP behandeling. 1-MCP verhindert de ontwikkeling van de flavonoiden. Het smaak verschil is nog meer uitgesproken bij peren met of zonder 1-MCP.

RVE