Disclaimer

CRT Tech Pty Ltd (de fabrikant) and Agri Technology bvba (de distributeur) verklaren dat de verschafte informatie enkel dient ter discutie en verder onderzoek. En staan niet garant voor de behaalde resultaten daar deze van koelintallatie, tot koelinstallatie kan verschillen. De uitvoerder is hier de uiteindelijke verantwoordelijke voor het behaalde resultaat.