AiroFresh Intl®Pty Ltd (de fabrikant) en Agri Technology bvba (de distributeur) verklaren dat de verschafte informatie enkel dient ter discutie en verder onderzoek. En staan niet garant voor de behaalde resultaten daar deze van koelinstallatie tot koelinstallatie kunnen verschillen. De uitvoerder is hier de uiteindelijke verantwoordelijke voor het behaalde resultaat.